Германий

Германия е химичен елемент с атомен номер 32 от периодичната таблица на химичните елементи на Менделеев,. Представя се със символа на Ge (нем. Germanium). Германия е типичен полупроводник със сиво-бял цвят, с метален блясък.
Германия е открит през 1886 г. от немския химик Clemens Winkle в минерала argirodita
В природата германия се среща в сулфидни руди, железни руди, намерен е в почти всички силикати.
Германия се използва в електрическата промишленост в полупроводникови транзистори диоди и други електронни устройства. Германия също се използва широко за направа оптични влакна и инфрачервена оптика.